Nyhed Medlemsservice

L70 Lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Beskæftigelsesministeriet har fremsat lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Forslaget skal redde ledige, der ellers ville falde ud af dagpengesystemet

Beskæftigelsesministeren har fremsat lovforslag om udmøntningen af Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse, som blev indgået mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten i maj 2013.

Lovens formål er at sikre forsørgelsesgrundlaget for personer, som har opbrugt deres ret til dagpenge eller til uddannelse og særlig uddannelsesydelse i uddannelsesordningen, samt at sikre en aktiv indsats for disse personer, som styrker deres muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Se lovforslaget.

FA har gjort Beskæftigelsesministeriet opmærksom på, at ydelser i længere tid ikke bringer ledige tættere på arbejdsmarkedet. I stedet burde der gennemføres en reel reform af beskæftigelsesindsatsen og dagpengesystemet.

Se FA's høringssvar.