Nyhed

L66 Forslag til lov om ændring af universitetsloven mm.

Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere og krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v.

Regeringen har fremsat lovforslaget som opfølgning på aftalen af 2.juli 2014 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om en vækstpakke 2014, initiativ 79. Målet med lovforslaget er at skabe større gennemsigtighed i den enkeltes uddannelsesvalg, således at sammenlignelig information om kvalitet og relevans (beskæftigelsesmuligheder m.v.) reelt og aktivt kan understøtte de unges valg af videregående uddannelse positivt.

Læs det fremsatte lovforslag på Folketingets hjemmeside

Læs FA's høringssvar

Udgivet d. 18.11.2014

Nøgleord