Nyhed Medlemsservice

L60 - Lovforslag og ophævelse af 70 års-reglen

Beskæftigelsesministeren har fremsat lovforslaget om at ophæve 70 års grænsen i forskelsbehandlingsloven.

Beskæftigelsesministeren har 12. november 2014 fremsat lovforslaget om at ophæve 70-årsgrænsen i forskelsbehandlingsloven. Lovforslaget er førstebehandlet den 18. november 2014.

FA har afgivet høringssvar, der udtaler sig imod forslaget om at ophæve adgangen til at aftale automatisk fratrædelse ved det fyldte 70. år

Se høringssvaret.

FA mener, at forslaget vil betyde, at mange afskedigelsesprocesser bliver unødigt svære og tunge for både arbejdsgivere og medarbejdere, når fratræden ikke længere kan ske på grundlag af en aftale om automatisk fratrædelsesalder, når medarbejderen er fyldt 70 år.

Udgivet d. 19.11.2014

Nøgleord