Nyhed

L205 Forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til personer med en langvarig ydelsesperiode

Regeringen fremsatte 12. maj 2015 forslag om en midlertidig jobpræmie til langvarigt ledige, der kommer i arbejde.

Formålet med lovforslaget er at styrke erhvervsdeltagelsen og reducere risikoen for langvarig ledighed ved at give langvarigt ledige et incitament til at tage et job. Målgruppen for forslaget er personer, som 31. marts 2015 havde modtaget forskellige former for offentlige ydelser i et år.

Ifølge lovforslaget skal langtidsledige modtagere af kontanthjælp mv. modtage en jobpræmie for arbejdsindkomst i perioden fra 1. juli 2015 til 31. december 2015. Jobpræmien gives efter følgende hovedprincipper:

  • Personer i målgruppen, som har en arbejdsindkomst som lønmodtagere m.v., får beregnet jobpræmien som 10 pct. af den månedlige arbejdsindkomst i andet halvår af 2015.

  • Personer i målgruppen, som har selvstændig virksomhed i andet halvår af 2015, og som ikke modtager offentlige forsørgelsesydelser, kan ansøge om jobpræmie på 1.500 kr. pr. måned.

  • Jobpræmien er skattefri og kan maksimalt udgøre 1.500 kr. pr. måned (maksimalt 9.000 kr. i hele perioden).

Pga udskrivningen af Folketingsvalget er lovgivningsprocessen midlertidigt sat i stå. Det afhænger af valget udfald, om det kan forventes taget op igen i det nye Folketing.  

Læs det fremsatte lovforslag på Folketingets hjemmeside 

Læs FA´s høringssvar

 

 

Udgivet d. 28.5.2015

Nøgleord