Nyhed Medlemsservice

L194: Ændring af sygedagpengeloven

Beskæftigelsesministeren har fremsat lovforslag om en ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats

Beskæftigelsesministeren har 7. maj 2014 fremsat lovforslag om en ny sygedagpengemodel. Lovforslaget udmønter regeringens aftale med V, K, DF og LA om reform af sygedagpengesystemet - Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats.

Lovens formål er blandt andet at sikre sygemeldte et forsørgelsesgrundlag under deres sygdomsforløb. Loven har også til formål at sikre sygemeldte en tidligere indsats, der i højere grad støtter den enkelte i at vende hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet. Samtidig målrettes ressourcerne i kommunerne i forhold til de sygemeldte, der er i risiko for længerevarende sygemelding, og både indsats og opfølgning kommer til at ske tidligere i sygdomsforløbet.

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer:

  • Ændring af ydelsesperiode - fremrykning af revurderingstidspunkt til der er modtaget sygedagpenge i 22 uger (5 måneder)
  • Jobafklaringsforløb til sygemeldte, der ikke kan få forlænget perioden med sygedagpenge
  • Tidlig indsats og mulighed for, at borgere og arbejdsgivere kan anmode om et fast-track-forløb, hvor opfølgningen iværksættes ekstraordinært tidligt
  • Ny visitationsmodel med 3 kategorier på grundlag af den konkrete udsigt til raskmelding og til at vende tilbage i arbejde
  • Indsats med udgangspunkt i den sygemeldtes behov for støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet
  • Ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser
  • Digitalisering af sygedagpengelovens beskæftigelseskrav og beregningsregler for lønmodtagere
  • Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygdom

De dele af lovforslaget, der vedrører ydelsesperiode og jobafklaringsforløb, forventes at træde i kraft 1. juli 2014. De øvrige dele af forslaget forventes at træde i kraft 1. januar 2015.

FA finder det overordnet positivt, at der kommer en afklaring på sygedagpengeområdet, og at virksomhederne får mulighed for at bede kommunerne om at iværksætte en tidlig indsats og opfølgning over for sygemeldte medarbejdere. FA er dog også betænkelig ved at afskaffe sygedagpengelovens varighedsbegrænsning, og det er også problematisk, at forslaget kan betyde tidligere bortfald af sygedagpengerefusion, og at der med forslaget indføres nye administrative byrder for virksomhederne.

Se FA's høringssvar.

Udgivet d. 14.5.2014