Nyhed Medlemsservice

L151: Lovforslag om finansielle rådgivere

Lovforslag om finansielle rådgivere indfører krav til virksomheder uden for finanssektoren, der vil yde finansiel rådgivning. Forslaget stiller også krav til de ansattes kompetencer

Erhvervs- og vækstministeren har fremsat forslag om lov om finansielle rådgivere. Lovforslaget er rettet mod virksomheder, der yder helhedsorienteret rådgivning om finansielle produkter til forbrugerne, uden at der er tale om virksomhed, der udøves af finansielle virksomheder.

Ifølge lovforslaget stilles der krav om, at 

  • virksomheden skal have tilladelse til rådgivning om finansielle produkter. Tilladelsen skal gives af Finanstilsynet
  • virksomheden skal leve op til krav om "god skik"
  • bestyrelse og direktion skal opfylde krav om egnethed, hæderlighed og ansvarsforsikring
  • ansatte, der yder finansiel rådgivning, skal leve op til lovens kompetencekrav, der vil blive fastsat af Finanstilsynet.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget betyder det, at de ansatte skal leve op til de eksisterende regler om kompetencekrav, fx bekendtgørelsen om kompetencekrav til personer, der yder rådgivning om visse investeringsprodukter.

FA mener, at finansielle rådgivere bør underlægges minimum samme kompetencekrav, som tilsvarende rådgivere ansat i finansielle virksomheder er underlagt.

Loven forventes at træde i kraft 1. januar 2014 med en overgangsordning for virksomheder, der er påbegyndt virksomhed omfattet af loven, så de omfattes 1. januar 2015.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 19.3.2013