Nyhed Medlemsservice

L138: Forslag til ændring af universitetsloven mm.

Nyt lovforslag indfører konsekvensændringer som følge af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Loven har til formål at tilføje en række konsekvensændringer af lovgivningen for de berørte institutioner i henhold til det samtidigt fremsatte forslag til lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. De berørte love er: universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne og lov om forskningsrådgivning m.v.

Lovforslaget er fremsat den 6. februar 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard).

Læs lovforslaget

Udgivet d. 19.2.2013