Nyhed Medlemsservice

L119: Uklart forbud mod variabel løn

Erhvervs- og vækstministeren har fremsat et lovforslag, der bl.a. indeholder et forbud mod variabel løn i forbindelse med salg til "detailkunder"

Erhvervs- og vækstministeren har fremsat lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde og en række andre love.

Se lovforslaget.

En del af forslaget indfører et forbud mod variabel løn

  • til medarbejdere hos en værdipapirhandler, der ved direkte kundekontakt sælger eller rådgiver om finansielle instrumenter/instrumenter og kontrakter
  • hvis den variable løn er afhængig af opnåelse af et salgsmål som
  • angiver en salgsmængde af finansielle instrumenter
  • som skal være opnået i forhold til kunder, der ikke er en professionel kunde eller en godkendt modpart.

Forbuddet gælder efter sin ordlyd alene ansættelsesforhold, der ikke er omfattet af kollektive overenskomster. Hvis ansættelsesforholdet er omfattet af en overenskomst, angiver forslaget også, at forbuddet gælder, hvis aftalen om variabel løn ikke er fastsat i overenskomsten. Denne formulering svarer til § 77a, stk. 9, i lov om finansiel virksomhed, og skal efter bemærkningerne til lovforslaget forstås på samme måde.

FA har gjort ministeriet opmærksom på, at denne undtagelse er selvmodsigende. Se FA's høringssvar.

Lovforslaget blev 1. behandlet 4. februar 2014 og behandles nu i Folketingets Erhvervs-, Vækst-, og Eksportudvalg.

Udgivet d. 7.2.2014