Nyhed Medlemsservice

L118: Revision af lov om barseludligning

Beskæftigelsesministeren har torsdag den 29. marts fremsat lovforslag om revision af barseludligningsordningen. FA er ikke ubetinget begejstret

Beskæftigelsesministerens lovforslag betyder, at det bliver muligt for ministeren at fastsætte såvel bidrag som refusion i den centrale og de decentrale barselsfonde mere smidigt, så der ikke ophober sig overskud. En ændring som FA har hilst velkommen i høringssvaret.

Lovforslaget indeholder også to andre positive elementer. Barselsudligningsordningen tilsluttes Samlet Betaling, hvilket giver en administrativ lettelser for virksomhederne, og der indføres en klageadgang til ATP's Ankenævn.

Økonomiske konsekvenser af lovforslaget

FA er derimod uforstående overfor, at virksomhederne fortsat skal betale meget høje administrationsomkostninger til ATP's datterselskab Barsel.dk.

Barsel.dk indkræver årligt 50 mio. kr. for at administrere de ca. 500 mio. kr., der årligt strømmer igennem ordningen. Dertil kommer, at lovforslaget bebuder, at omlægningen til Samlet Betaling vil forøge omkostningerne med yderligere 16 mio. kr. i 2012. Omlægningen vil imidlertid alene resultere i et fald i omkostningerne på 3,4 mio. kr. om året fremover.

Ministeriet konstaterer i høringsnotatet, at FA kritiserer administationsomkostningernes størrelse. FA's kritiske kommentarer har foreløbig resulteret i, at Barsel.dk har indvilliget i et møde med FA i slutningen af april for at drøfte administrationsomkostningerne.

Overgangsordning til Samlet Betaling

I forbindelse med overgangen til Samlet Betaling vil der kun vil blive opkrævet betaling til Barsel.dk tre gange i kalenderåret 2013. Første gang den 1. juli 2013. Det manglende provenu bliver bebudet indhentet ved at forhøje betalingerne de efterfølgende fire kvartaler.

Lovforslaget bliver 1. behandlet den 19. april 2012.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 3.4.2012