Nyhed

L117 Forslag til lov om ændring af regnskabsloven og forskellige andre love

Folketinget har 21. maj 2015 vedtaget ændringer af årsregnskabsloven som opfølgning på en række EU-direktiver. Lovændringerne betyder blandt andet, at reglerne om virksomhedernes rapportering om deres samfundsansvar udbygges.

Med lovændringer har Folketinget fulgt op på bl.a. et EU-direktiv af 22. oktober 2014 om offentliggørelse af ikke-finansielle oplysninger og oplysninger om mangfoldighed for visse store virksomheder og koncerner.

Lovændringen pålægger store virksomheder at supplere ledelsesberetningen med en redegørelse for samfundsansvar i forhold til miljø, sociale forhold, medarbejderforhold, respekt for menneskerettigheder, antikorruption og bestikkelse. For hvert af de anførte politikområder skal det blandt andet oplyses:

  • Hvordan virksomheden omsætter sin politik for samfundsansvar til handling

  • Hvilke risici virksomhedens politikker skaber i forhold til virksomhedens drift

  • Hvilke resultater der er opnået som følge af virksomhedens arbejde med samfundsansvar i regnskabsåret og virksomhedens eventuelle forventninger til arbejdet fremover.

Hvis virksomheden ikke har politikker for samfundsansvar i forhold til de anførte områder, skal dette oplyses i ledelsesberetningen med angivelse af grundene hertil for hvert enkelt af de anførte områder.

For de 50 største virksomheder (regnskabsklasse D med mindst 500 ansatte) gælder kravene fra 2016, mens de for lidt mindre virksomheder (regnskabsklasse C med mindst 250 ansatte) gælder fra 2018. 

Skærpelsen af reglerne for virksomhedernes rapportering om deres samfundsansvar er kun et ud af flere tiltag, der har til formål at tilpasse lovgivningen til den internationale udvikling på regnskabsområdet.

FA havde i sit høringssvar ingen bemærkninger til lovforslaget.

Læs lovbekendtgørelsen på Folketingets hjemmeside

Udgivet d. 28.5.2015

Nøgleord