Nyhed Medlemsservice

L105: Ligebehandlingsloven er ændret

EU's forældreorlovsdirektiv er nu indarbejdet i Ligebehandlingsloven. Lovændringen ændrer ikke den danske retstilstand

I 2009 aftalte de europæiske parter på arbejdsmarkedet en ændring af forældreorlovsaftalen. Det blev til et EU-direktiv i 2010, som nu er indarbejdet i dansk lovgivning.

Loven giver forældre ret til at bede om fleksible arbejdsordninger, når de vender tilbage fra orlov. Forældrene skal skriftligt bede om fleksible arbejdsordninger.

Hvis en medarbejder vender tilbage fra barsel- eller forældreorlov og beder om ændrede arbejdsordninger, skal arbejdsgiveren

  • overveje anmodningen under hensyn til både arbejdsgiverens og medarbejderens interesser, og
  • svare skriftligt inden for rimelig tid.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget vil rimelig tid normalt være 14 dage fra arbejdsgiveren modtog medarbejderens anmodning.

Loven præciserer også, at beskyttelsen ved graviditet, barsel og adoption også omfatter mindre gunstig behandling. Mindre gunstig behandling betyder væsentlige ændringer af ansættelsesforholdet, der sidestilles med en opsigelse.

Loven trådte ikraft den 8. marts 2013, hvor Danmarks frist for at indarbejde direktivet udløb.

Udgivet d. 19.3.2013