Nyhed Medlemsservice

L105: Ændring af Ligebehandlingsloven

EU's forældreorlovsdirektiv skal indarbejdes i dansk lovgivning. Derfor har Beskæftigelsesministeren fremsat forslag om ændring af Ligebehandlingsloven

I 2009 aftalte de europæiske parter på arbejdsmarkedet en ændring af forældreorlovsaftalen. Det blev til et EU-direktiv i 2010, som skal indarbejdes i dansk lovgivning.

Lovforslaget giver forældre ret til at bede om fleksible arbejdsordninger, når de vender tilbage fra orlov. Forældrene skal skriftligt bede om fleksible arbejdsordninger. 

Hvis en medarbejder vender tilbage fra barsel- eller forældreorlov og beder om ændrede arbejdsordninger, skal arbejdsgiveren

  • overveje anmodningen under hensyn til både arbejdsgiverens og medarbejderens interesser, og 
  • svare skriftligt inden for rimelig tid.

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget vil rimelig tid normalt være 14 dage fra arbejdsgiveren modtog medarbejderens anmodning.

Lovforslaget præciserer også, at beskyttelsen ved graviditet, barsel og adoption også omfatter mindre gunstig behandling. Mindre gunstig behandling betyder væsentlige ændringer af ansættelsesforholdet, der sidestilles med en opsigelse.

Lovforslaget behandles i Folketinget og forventes vedtaget 28. februar 2013. Loven skal træde ikraft den 8. marts 2013, hvor Danmarks frist for at indarbejde direktivet udløber.

Udgivet d. 1.2.2013