Nyhed Medlemsservice

L 98: Målretning af SVU til videregående uddannelse

L 98 reducerer veluddannedes muligheder for SVU, hvilket kan få betydning for fx finansbachelorer, der vil læse videre

L 98 om målretning af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) til videregående uddannelse er fremsat for Folketinget. Lovforslaget indebærer, at SVU fremover kun gives til personer, der ikke har en uddannelse højere end erhvervsakademiniveauet.

Det betyder, at personer med fx en finansøkonomuddannelse eller akademiuddannelse fortsat kan få SVU, mens fx finansbachelorer og cand. merc’er ikke kan. Dog undtages personer med en forældet uddannelse.

FA har i et høringssvar anerkendt behovet for en bedre udnyttelse af de offentlige ressourcer, men også tilkendegivet, at det er en kortsigtet og uhensigtsmæssig løsning at nedprioritere højtuddannedes rammer for efteruddannelse.

Udgivet d. 17.12.2013