Nyhed Medlemsservice

L 91: Lovændringer på Beskæftigelsesministeriets område

Lovforslaget indebærer midlertidig forlængelse af dagpengeperioden og ret til ferie for modtagere af kontanthjælp og særlig ydelse m.v.

Beskæftigelsesministeren har fremsat lovforslag L 91: Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven.

Lovforslaget udmønter dele af finanslovsaftalen for 2012 mellem regeringen og Enhedslisten vedrørende midlertidig forlængelse af dagpengeperioden og mulighed for at holde ferie for kontanthjælpsmodtagere.

Det foreslås, at dagpengeperioden forlænges midlertidigt med op til ½ år for personer, der opbruger dagpengeperioden i andet halvår af 2012, dog således at den samlede dagpengeperiode ikke kan overstige 4 år. Det foreslås videre, at kontanthjælpsmodtagere, der har modtaget kontanthjælp i 12 sammenhængende kalendermåneder, får ret til ferie, således at de i 5 uger om året undtages fra kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Ændringen vedrørende den midlertidige forlængelse af dagpengeperioden skønnes samlet set at medføre offentlige merudgifter på 520,7 mio. kr. i 2012 og 262,5 mio. kr. i 2013. Ret til ferie for modtagere af kontanthjælp og særlig ydelse skønnes at medføre offentlige merudgifter på 12 mio. kr. årligt.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. april 2012.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 23.2.2012