Nyhed Medlemsservice

L 90: Ændring af arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven foreslås ændret, så den skriftlige kommunikation mellem virksomheder og Arbejdstilsynet kan foregå digitalt

Beskæftigelsesministeren har foreslået en ændring af arbejdsmiljøloven og loven om indretning m.v. af visse produkter.

Formålet med lovforslaget er at indføre hjemmel til at stille krav om, at skriftlig kommunikation mellem Arbejdstilsynet og virksomheder samt andre, som har pligter efter arbejdsmiljøloven og lov om indretning m.v. af visse produkter, skal foregå digitalt.

Det er regeringens målsætning, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015.

Der indføres hjemmel til obligatorisk digital kommunikation på de pågældende lovområder, således at der ved bekendtgørelse kan fastsættes nærmere regler for obligatorisk digital kommunikation.

FA har i et høringsbrev udtalt sig positivt om lovforslaget. Læs høringsbrevet.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 6.12.2013