Nyhed Medlemsservice

L 85: Forslag om ændring af sygedagpengeloven

Sygedagpengelovens anmeldelsesfrister foreslås ændret, så den digitale indberetningsløsning (SDPI-løsningen) kan udnyttes bedre

Beskæftigelsesministeren har foreslået ændring af sygedagpengeloven. I lovforslaget foreslås ændring af frister for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om sygedagpenge m.v., så man bedre kan udnytte den digitale indberetningsløsning (SDPI-løsningen).

Af betydning for virksomhederne foreslås følgende:

Det foreslås, at anmeldelsesfristen ændres fra 4 til 5 uger regnet fra lønmodtagerens 1. fraværsdag for en arbejdsgiver, der udbetaler løn under sygefraværet udover arbejdsgiverperioden.

Ændringen vil betyde, at arbejdsgiverne i de ca. 125.000 sygeforløb med en varighed på over 30 kalenderdage fremover vil have 5 uger til at få indberettet fraværet til kommunen.

Ændringen vil endvidere betyde, at arbejdsgiverne i ca. 23.000 sygeforløb ikke længere skal anmelde sygefraværet til kommunen, idet lønmodtagerne er raskmeldt mellem den 22. og 30. kalenderdag. Kommunen vil undgå, at der bliver oprettet sager, som ikke vil blive til en »udbetalingssag« for kommunen.

Der vil således være tale om administrative lettelser for både arbejdsgiveren og kommunen.

Ved ændring af arbejdsgiverens anmeldelsesfrist fra 4 til 5 uger vil fristen for signering i SDPI-løsningen blive justeret, så signeringen kan ske fra dag 23 fra 1. fraværsdag. Venteregistret vil ligeledes blive ændret som følge af de nye anmeldelsesfrister, så arbejdsgiveren fortsat få besked om, at der kan ske signering.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 9.2.2012