Nyhed Medlemsservice

L 81: Ændring af flere skattelove

Lovforslaget omfatter bl.a. forhøjelse af visse lønsumsafgiftssatser og er begrundet med et ønske om at sanere i erhvervsstøtte

Resumé

Lovforslaget indeholder tre forslag til sanering af erhvervsstøtte:

  1. Den gunstige andelsbeskatning foreslås ophævet.
    [Skatteministeren har efter fremsættelsen af lovforslaget oplyst, at det element i lovforslaget, som omhandler andelsbeskatningen, vil blive trukket tilbage. Der ventes ændringsforslag herom].
  2. Lønsumsafgiftssatsen for lotterier, sundhedsydelser, fagforeninger, personbefordring, aviser m.v. foreslås forhøjet med 1,04 procentpoint.
  3. Afskrivningssatsen for investeringer i vindmøller med en kapacitet over 1 MW foreslås sat ned fra 25 pct. årligt til 15 pct. årligt, således at afskrivningssatsen for disse møller kommer til at svare til afskrivningssatsen for andre driftsmidler med lang levetid.

Udover sanering af erhvervsstøtten indeholder lovforslaget et forslag om at inddrage CO2-kvoter under CFC-beskatningen (Controlled Foreign Companies). CO2-kvoter har den særlige egenskab, at de kan handles på børser eller gennem handelsselskaber ligesom almindelige værdipapirer, der i dag indgår i CFC-beskatningsgrundlaget.

Desuden indeholder lovforslaget et forslag om at forhøje den gældende afgift af kaskoforsikringer vedrørende lystfartøjer for at tilvejebringe et provenu på 30 mio. kr. årligt til at finansiere udgifterne til driften af de maritime radiobaserede nød-, il- og sikkerhedstjenester i Danmark.

Herudover indeholder lovforslaget en række tekniske justeringer i skattelovgivningen.
Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Forslaget er en del af aftalen om finansloven for 2013 mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og SF) og Enhedslisten. Sanering af erhvervsstøtten indgår også i regeringsgrundlaget.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 23.11.2012