Nyhed Medlemsservice

L 80: Etablering af praktikcentre

Lovforslaget handler om etablering af praktikcentre, adgang til skolepraktik og løntilskud til arbejdsgivere

Lovforslag om ændring af lov om erhvervsuddannelser er fremsat for Folketinget.

Formålet med lovforslaget er at etablere praktikcentre, som skal udbyde skolepraktik til de elever, der ikke kan få en uddannelsesaftale. Forslaget skal samtidigt gøre det lettere for eleverne at komme i skolepraktik. Desuden lægger forslaget op til at gøre løntilskuddet til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med en elev, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale (fx ved en fusion), permanent.

Lovforslaget udmønter en del af den politiske "Aftale om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti" indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

Læs om FA’s høringssvar.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 22.11.2012