Nyhed Medlemsservice

L 79: Ændring af Arbejdsgivernes Elevrefusion

Lovforslaget ændrer AER til AUB, indfører en ny præmie- og bonusordning mv.

Lovforslag om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion, lov om erhvervsuddannelser og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er fremsat for Folketinget.

Lovforslaget er en opfølgning på den politiske aftale, som regeringen har indgået med alle øvrige partier - bortset fra Liberal Alliance.

Formålet med lovforslaget er, at arbejdsgiverne pr. 1. januar 2013 skal overtage finansieringen af skolepraktikydelse, og at AER (Arbejdsgivernes Elevrefusion) skal omlægges til AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Derudover udløber den eksisterende præmie- og bonusordning ved årets udgang, og der indføres en ny midlertidig ordning.

Se lovforslaget

Læs om FA's høringssvar

Udgivet d. 22.11.2012