Nyhed Medlemsservice

L 78: Ændring af loven om seniorjob m.v.

Der foreslås en overgangsordning for de, der umiddelbart fik udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen, og som derved mistede retten til seniorjob

Med lovforslaget indføres en overgangsordning for de målgrupper, der umiddelbart fik udskudt retten til seniorjob på grund af den gradvise forhøjelse af efterlønsalderen, og som derved mistede retten til seniorjob.

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

  • Bevarelse af retten til seniorjob for medlemmer, der er født i perioden fra 1. juli 1955 til og med 31. december 1957, uanset forhøjelsen af efterlønsalderen, og som har opbrugt eller opbruger retten til dagpenge i perioden fra 1. januar 2012 til og med 30. juni 2013.
  • Fastsættelse af regler om beregning af efterlønssatsen for medlemmer, der har været berettiget til seniorjob i mere end 5 år.

Baggrund:

Lovforslaget udmønter en del af aftalen af finansloven for 2013, som regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) har indgået med Enhedslisten. Det foreslås, at ændringerne træder i kraft den 1. januar 2013.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 23.11.2012