Nyhed Medlemsservice

L 76: Ændring af sygedagpengeloven

Regeringen foreslår forhøjelse af virksomhedernes finansieringsbidrag ved forsikrings­ordningen for mindre, private arbejdsgivere. Lovforslaget er led i planen om at reducere erhvervsstøtte

Lovforslaget er aftalt mellem regeringen og Enhedslisten.

Det foreslås, at de samlede præmier til sygedagpengeforsikringen for private arbejdsgivere fastsættes således, at de dækker 80 pct. af udgifterne til ordningen inkl. udgifter til administration af ordningen. Dermed vil statens tilskud til ordningen være på 20 pct. af udgifterne til sygedagpengeforsikringen inkl. administrationen af denne.

FA vurderer ikke, at ændringen vil få økonomiske eller administrative konsekvenser for virksomheder i den finansielle sektor.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 23.11.2012