Nyhed Medlemsservice

L 71: Ændring af sygedagpengeloven og barselloven

Lovforslaget indebærer forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere, aftale om ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag for selvstændige erhvervsdrivende ved langvarig eller kronisk lidelse m.v.

Lovforslaget indeholder bl.a. følgende elementer:

  • Arbejdsgivers pligt til at sende oplysninger til kommunen om sygefraværssamtalen afskaffes
  • Arbejdsløshedskassens pligt til at holde sygesamtaler afskaffes
  • Graviditetsbetinget syge fritages for opfølgning
  • Selvstændige erhvervsdrivende med langvarig eller kronisk lidelse får mulighed for sygedagpenge fra 1. sygedag.

Loven er en del af den samlede lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen fra den 4. maj 2011, som er indgået mellem Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 24.1.2012