Nyhed Medlemsservice

L 70: Ændring af loven om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Lovforslaget angår arbejdsløshedskasserne og deres medlemmer. Det foreslår forenkling af reglerne om optagelse og overflytning samt afskaffelse af kombinationsforsikring og uddannelsesydelse mv.

Lovforslaget indeholder bl.a. følgende elementer:

  • afskaffelse af krav om beskæftigelse ved optagelse i arbejdsløshedskasser,
  • forenkling af reglerne om overflytning mellem arbejdsløshedskasser,
  • afskaffelse af de særlige regler om flyttehjælp til ledige, og
  • enklere ydelse for dagpengemodtagere i tilbud - afskaffelse af uddannelsesydelsen.

Loven udmønter dele af aftalen fra den 4. maj 2011 mellem Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne om forenkling af beskæftigelsesindsatsen.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 24.1.2012