Nyhed Medlemsservice

L 69: Forslag om ændring af sygedagpengeloven

Beskæftigelsesministeren foreslår ophævelse af refusionsbestemmelse ved kommuners manglende opfølgning på sygefravær

Efter sygedagpengelovens § 62, stk. 7, kan der ikke ydes statsrefusion, så længe kommunen ikke opfylder sin pligt til at følge op efter sygedagpengeloven.

Bestemmelsen blev suspenderet for årene 2010, 2011, 2012 og 2013 for over en længere periode at kunne følge udviklingen af kommunernes opfølgning uden reglen.

Målinger af opfølgningen i sygedagpengesager viser ifølge Beskæftigelsesministeriet, at kommunerne må anses for samlet set at have overholdt opfølgningspligten uden § 62, stk. 7.

Politisk forlig

Regeringen og forligspartierne, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har aftalt at ophæve bestemmelsen om, at der ikke kan ydes statsrefusion, så længe kommunen ikke opfylder sin pligt til at følge op rettidigt efter sygedagpengeloven.

Der vil fremover ikke være hjemmel til at kræve statsrefusionen tilbage i sager, hvor den kommunale sygeopfølgning ikke sker til tiden.

Den kommunale revision skal fortsat ved revisionen påse, om der sker opfølgning, og om refusionen er opgjort efter gældende regler. Dette sker dels ved gennemgang af forretningsgange, og dels ved gennemgang af enkeltsager.

Det foreslås, at lovforslaget har virkning fra d. 1. januar 2014.

Private arbejdsgivere

Lovforslaget berører ikke private arbejdsgiveres ret til dagpengerefusion under en medarbejders sygefravær.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 15.11.2013