Nyhed Medlemsservice

L 69: Ændring af loven om aktiv beskæftigelsesindsats m.v.

Lovforslaget skal udmønte et politisk forlig om forenkling af beskæftigelsesindsatsen aftalt under den tidligere regering

Hensigten med lovforslaget er at rydde op i overflødige regler og bureaukrati, så mennesker uden job kan hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt.

Loven indeholder bl.a. følgende elementer:

  • Fælles rammer for opfølgning for alle uanset hvilken forsørgelse, borgeren modtager
  • Sygeopfølgning for personer på blandt andet kontanthjælp forenkles og integreres i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
  • Ledige skal ikke længere søge et bestemt antal job
  • Forenklede sanktioner ved udeblivelse fra samtaler og aktiviteter (forsikrede ledige)
  • Modernisering og forenkling af CV’et på jobnet
  • Mulighed for ansættelse i privat løntilskud inden seks måneders ledighed

Loven er en del af den samlede lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen fra den 4. maj 2011, som er indgået mellem Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 24.1.2012