Nyhed Medlemsservice

L 49: Lovforslag om ændring af FIL m.v.

Regeringen fremsatte den 9. november lovforslag om ændringen af lov om finansiel virksomhed (FIL) m.v. Lovforslaget indeholder de længe ventede regler om aflønning og lønpolitik

FA og brancheorganisationerne vil nu analysere lovforslaget. 1. behandling af lovforslaget finder sted den 12. november.

Finanstilsynet har sendt et ændringsforslag i høring til L 49. Lovforslaget omhandler offentliggørelse af vederlaget for hvert enkelt medlem af bestyrelsen og direktionen. FA mener, at forslaget bør bortfalde hvilket fremgår af høringssvar af 29. november 2010.

Læs lovforslaget.

Udgivet d. 10.11.2010