Nyhed Medlemsservice

L 49: Lønsumsafgiften forhøjes

Skatteministeren har fremsat forslag om at forhøje lønsumsafgiften for den finansielle sektor for at finansiere afskaffelse af "iværksætterskatten"

Forhøjelsen af lønsumsafgiften finansierer ifølge forslaget skattefrihed for unoterede porteføljeaktier (afskaffelse af "iværksætterskatten").

Lovforslaget indebærer, at lønsumsafgiften for finansielle virksomheder forhøjes, så den udgør

  • 10,9% af virksomhedens lønsum i 2013
  • 11,1% af virksomhedens lønsum i 2014
  • 11,2% af virksomhedens lønsum i 2015
  • 11,3% af virksomhedens lønsum i 2016
  • 11,6% af virksomhedens lønsum i 2017
  • 11,7% af virksomhedens lønsum i 2018
  • 12% af virksomhedens lønsum i 2019
  • 12,2% af virksomhedens lønsum i 2020
  • 12,3% af virksomhedens lønsum fra 2021 og frem

Lovforslaget udmønter aftalen af 22. juni 2012 mellem Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.

Lovforslaget  trådte i kraft 1. januar 2013.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 27.11.2012