Nyhed Medlemsservice

L 46: Lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere

L 46: Forslag til lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere er vedtaget af Folketinget og trådte i kraft den 8. november 2012

Resumé

Med det vedtagne lovforslag etableres en midlertidig ordning, så arbejdsgivere kan opslå ledige stillinger som akutjob med mulighed for en økonomisk præmie på op til 25.000 kr. Præmien kan opnås af arbejdsgivere, der opslår og ansætter ledige fra målgruppen i akutjob. Ansættelsesforhold kan påbegyndes til og med 1. juli 2013. Lovforslaget giver endvidere offentlige arbejdsgivere mulighed for at give ledige i målgruppen fortrinsadgang i forbindelse med rekrutteringen til akutjob.

Målgruppe

Loven finder anvendelse på ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, hvis dagpengeret udløber inden for højst 13 uger i perioden fra den 1. oktober 2012 til den 1. april 2013 og senest den 30. juni 2013.

Baggrund

Lovforslaget blev fremsat som udmøntning af en aftale med arbejdsgiverne indgået den 24. oktober 2012 om at tilvejebringe et antal ledige akutjob målrettet dagpengemodta-gere, der var i risiko for at opbruge dagpengeretten. Baggrunden var, at overgangen til den 2-årige dagpengeperiode, den midlertidige forlængelse af dagpengeperioden samt de svage konjunkturer betød, at der i 1. halvår 2013 var en risiko for, at relativt mange personer ville falde ud af dagpengesystemet.

Se den endelige lov.

Udgivet d. 15.11.2012