Nyhed Medlemsservice

L 4: Ændring af CPR-loven og sundhedsloven

I loven om Det Centrale Personregister foreslås ændringer i reglerne om registrering af børns bopæl, når forældrene ikke har samme bopæl

Bopælsregistrering af børn 

Formålet er at foretage mindre ændringer og præciseringer af CPR-lovens regler om bopælsregistrering af børn, hvorved reglerne for registrering af et barns bopæl i CPR-registret så vidt muligt bringes i overensstemmelse med forældreansvarslovens regler om bopælsforælder.

Videregivelse af data til liv- og pensionsselskaber 

Herudover er formålet med lovforslaget at ændre reglerne om videregivelse af oplysninger fra CPR-registret til visse pensionsselskaber og forsikringsselskaber m.fl., med henblik på at smidiggøre sagsbehandlingen i forbindelse med et dødsfald ved udbetaling af pension eller en forsikringssum eller ved en orientering til en eventuel efterlevende ægtefælle eller registreret partner om konsekvenserne af dødsfaldet.

Øvrige ændringer

Formålet er at foretage mindre ændringer af CPR-loven (udvidelse af kommunernes muligheder for at udsende anmodninger om logiværtserklæringer i bopælssager, indførelse af mulighed for i CPR-registret at registrere en kontaktperson i forbindelse med et dødsboskifte, regulering af de beløb, kommunerne kan opkræve for videregivelse af enkeltoplysninger fra CPR-registret m.v., samt præcisering af reglerne for udlevering af beskyttet navn og adresse i visse tilfælde).

Se lovforslaget.

Udgivet d. 18.10.2012

Nøgleord