Nyhed Medlemsservice

L 23: Lønsumsafgiften stiger ved årsskiftet

500 mio. kr. årligt! Så meget koster Folketingets vedtagelse af forslaget om at forøge lønsumsafgiften de finansielle virksomheder

Regeringen fremsatte den 6. oktober det ventede lovforslag om at lade lønsumsafgiften stige den 1. januar 2011. Nu er lovforslaget vedtaget i folketinget med 106 stemmer for og ingen imod.

Lønsumsafgiften 10,5% fra 1. januar 2011

Lønsumsafgiften bliver forhøjet med 1,37%-point, fra 9,13% til 10,5%, for virksomheder inden for den finansielle sektor, dvs. virksomheder med aktiviteter vedrørende forsikring, ind- og udløn, kreditformidling, pensionsopsparing, investeringsforvaltning, betalingsformidling samt handel med værdipapirer eller valuta.

For andre erhverv, fx avisudgivere, tipstjenesten, fonde, almennyttige boligselskaber mv. der er pålagt (lavere) lønsumsafgift er lønsumafgiften uændret.

Lønsumsafgiftsstigningen går til landbruget

Lovændringen betyder, at en tidligere vedtaget stigning i afgiften pr. 1/1-2013 bliver fremrykket to år. Skatteministeriets beregninger viser, at stigningen i lønsumsafgiften koster finanssektoren 500 mio. kr. årligt. Merindtægt til staten på 1 mia. kr. over de næste to år skal finansiere lavere jordskatter til landbruget.

Lønsumsafgift forringer konkurrenceevnen

FA har sammen med de øvrige repræsentanter for sektoren udtrykt vores utilfredshed med, at sektoren pålægges højere lønsumsafgift. Det forringer den danske finansektors konkurrenceevne. Indenfor EU er kun danske og franske finansvirksomheder pålagt lønsumsafgift.

Se lovforslaget.