Nyhed Medlemsservice

L 218: Selskabsskatten ned og lønsumsafgiften op

Skatteministeren har fremsat lovforslag til udmøntning af aftalen om Vækstplan DK, der bl.a. medfører, at selskabsskatten sættes ned, men også at lønsumsafgiften sættes op for finansielle virksomheder

Skatteministeren har som led i udmøntningen af aftalen om Vækstplan DK fremsat "Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, lov om afgift af lønsum m.v., kulbrinteskatteloven og forskellige andre love".

Forslaget indebærer:

  • Gradvis nedsættelse af selskabsskattesatsen og virsomhedsskattesatsen fra 25 pct. til 22 pct.
  • Fastholdelse af selskabsskattesatsen for kulbrinteindkomst
  • Neutralisering af selskabsskattenedsættelsen for den finansielle sektor ved en forhøjelse af lønsumsafgiften
  • Lempelse af reglerne for forskere og nøglemedarbejdere
  • Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner til 2014
  • Nedsættelse af rentesatsen ved indefrysning af bo- og gaveafgift
  • Fradrag for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring
  • Fradrag for efterfølgende aktietab i personers exitskat.

Især nedsættelsen af selskabsskatten og forhøjelsen af lønsumsafgiften berører finanssektoren.

Med forslaget nedsættes selskabsskatten fra de nuværende 25,0 pct. til 24,5 pct. i 2014, 23,5 pct. i 2015 og til 22,0 pct. fra og med 2016.

Lønsumsafgiften op på 15,3 pct

For den finansielle sektor forhøjes lønsumsafgiftssatsen (udover den forhøjelse, der allerede er under indfasning, jf. skattereformen i 2012) med 0,3 pct.-point i 2014 og herefter øges den gradvist, så den i 2019 er forhøjet med 3 pct.-point. Samlet set betyder det, at lønsumsafgiftssatsen stiger fra de nuværende 10,9 pct. til 15,3 pct. i 2020.

 Sats jf. skattereform 2012Stigning jf. Vækstplan DKSats i alt
201310,9-10,9
201411,10,311,4
201511,21,012,2
201611,32,313,6
201711,62,514,1
201811,72,814,5
201912,03,015,0
202012,23,015,2
202112,33,015,3

Se lovforslaget på folketingets hjemmeside.

Udgivet d. 30.5.2013