Nyhed Medlemsservice

L 196: Skattefri bagatelgrænse for personalegoder

Regeringen og Socialdemokratiet har aftalt at rette op på skatteregler, der er nidkære eller urimelige. Det omfatter bl.a. personalegoder under 1.000 kr. og sponsorbilletter

Skatteministeren har fremsat lovforslag L 196, der bl.a. indeholder en skattefri bagatelgrænse for personalegoder op til 1.000 kr. og skattefritagelse af sponsorbilletter.

Bagatelgrænsen

Bagatelgrænsen omfatter mindre personalegoder eller gaver, fx et par flasker vin som påskønnelse for en god indsats. Bagatelgrænsen omfatter også julegaver fra arbejdsgiver.

Skattefriheden er betinget af, at personalegodernes værdi højst er 1.000 kr. pr. år pr. medarbejder. Overskrides bagatelgrænsen, beskattes hele beløbet. Julegaver fra arbejdsgiver til en værdi af højst 700 kr. vil dog ikke blive beskattet.

Sponsorbilletter

Forslaget fritager også ansatte fra at betale skat af fribilletter til et sportsligt eller kulturelt arrangement, når de modtager fribilletterne af deres arbejdsgiver, som er sponsor af det pågældende arrangement.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 5.5.2011