Nyhed Medlemsservice

L 196: Ændring af lovene om LD, ATP m.fl.

Lovændringen medfører ændring af sammensætningen af bestyrelsen i LD, ATP, AES m.v

Med lovændringen gennemføres en række ændringer og præciseringer, der tydeliggør retstilstanden og forenkler forvaltningen af Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) og Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), herunder en reduktion af størrelsen af bestyrelsen i LD gennemføres en række tekniske ændringer og præciseringer i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Desuden ændres kredsen af indstillingsberettigede i en række organer på Beskæftigelsesministeriets område på grund af Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiveres (SALA) ophør som selvstændig hovedorganisation. SALA’s hidtidige aktiviteter er overgået til Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Med lovforslaget overføres SALA’s indstillingskompetence til DA i en række love. SALA’s indstillingsret til diverse bestyrelsesposter m.v. overgår til DA i ATP’s repræsentantskab, ATP’s bestyrelse, Arbejdsretten, Beskæftigelsesrådet (BER), de regionale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES).

Se det fremsatte lovforslag.

Se det endenligt vedtagne lovforslag.

Udgivet d. 16.5.2013