Nyhed Medlemsservice

L 186: Forslag om ændring af loven om røgfri miljøer

Regeringen foreslår anvendelsesområdet for loven om røgfrie miljøer udvidet, ligesom straffebestemmelserne skærpes

Lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale af 21. april 2012 om en styrket forebyggelsesindsats på tobaksområdet og om rygestop indgået mellem regeringen og Enhedslisten.

Ændringsforslaget sætter de lovgivningsmæssige rammer for indsatsen over for ufrivillig udsættelse for passiv rygning for de næste tre år.

Efter aftalen skal loven revideres i folketingssamlingen 2014-2015, således at nye regler kan sættes i kraft den 15. august 2015, hvor ændringsloven til lov om røgfri miljøer har virket i tre år.

Formålet med lovforslaget er at udbrede røgfri miljøer yderligere med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og at forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning. Ikke mindst i forhold til børn og unge.

Hertil kommer, at en mere restriktiv lovgivning kan medvirke til at reducere andelen af dagligrygere, herunder blandt unge.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 10.5.2012