Nyhed Medlemsservice

L 17: Måltal og politikker for kønsmæssig sammensætning

Lovforslaget indfører måltal og politikker for kønsfordelingen i bestyrelser og øverste ledelser i landets 1100 største virksomheder

Lovforslaget om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning i bestyrelser og ledelser blev fremsat for Folketinget den 3. oktober 2012.

Lovforslaget indebærer nye krav til Danmarks ca. 1.100 største virksomheder:

  • Virksomhederne skal opstille måltal for antallet af det underrepræsenterede køn i øverste ledelsesorgan (bestyrelsen og lign.)
  • Virksomhederne skal have en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i virksomhederens ledelsesniveauer generelt
  • Virksomhederne skal redegøre for status for opfyldelsen af de opstillede måltal i årsrapporten og oplyse om politikken. Virksomhederne kan pålægges en bøde, hvis dette krav ikke opfyldes.

Læs FA's høringssvar.

Følg også med under FA's tema om ligestilling.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 15.10.2012