Nyhed Medlemsservice

L 159: Forslag om ændring af ferieloven

Beskæftigelsesministeren foreslår en mindre ændring af ferieloven. Lovforslaget fremsættes som led i implementeringen af finanslovsaftalen for 2014

Beskæftigelsesministeren har fremsat forslag om at ændre ferieloven. Det foreslås, at Arbejdsmarkedets Feriefond overfører 200 mio. kr. i 2014, 40 mio. kr. i 2015 og 40 mio. kr. i 2016 til staten.

Baggrund:

Lovforslaget er led i finansieringen af finanslovsaftalen for 2014, der er indgået mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti.

Se lovforslaget.

FA har i en høring bl.a. foreslået, at man samtidig tager hul på de mere omfattende ændringer, som der skal til for at fremtidssikre ferieloven. Se FA's høringsbrev.

Udgivet d. 21.3.2014