Nyhed Medlemsservice

L 129: Forslag til lov om ændring af avu-loven mv.

Undervisningsministeriet vil ophæve revisionsbestemmelserne om individuel kompetencevurdering, fordi de ikke findes at udgøre nogen lovmæssig barriere for udbredelsen af kompetencevurderinger

L 129: Forslag til lov om ændring af avu-loven, lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne er fremsat i Folketinget.

Lovændringen lægger op til at ophæve revisionsbestemmelser vedrørende individuel kompentencevurdering med den begrundelse, at en større evaluering fra EVA har vist, at der ikke er nogen lovgivningsmæssige barrierer for udbredelsen af kompetencevurderinger.

Læs FA's høringssvar.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 8.2.2011