Nyhed Medlemsservice

L 124: Øget brug af digitale løsninger i sygedagpengesager

Et nyt lovforslag lægger op til øget brug af digitale løsninger i kommunikationen mellem kommuner, arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende

Formålet med lovforslaget er at sikre, at kommunikationen mellem kommuner, arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende om tilskudsordninger m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan ske digitalt.

Der foreslås indført hjemmel til, at beskæftigelsesministeren administrativt kan fastsætte regler om anvendelse af digital kommunikation mellem kommuner, arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende om tilskud m.v. Ligeledes foreslås indført hjemmel til administrativt at fastsætte regler for, hvor længe en arbejdsgiver kan vente med at anmode om et tilskud til fleksjob, ligesom der kan for arbejdsgiverens anmodning om løntilskud. Endvidere foreslås en justering af lov om digital indberetningsløsning til brug for anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af sygedagpenge og dagpenge efter barselloven. Justeringen skal sikre, at den digitale indberetningsløsning (NemRefusion), kan anvendes på andre områder, herunder tilskudsordninger.

Baggrund:

Lovforslaget er et led i udmøntningen af Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi, jf. Folketingsvedtagelse V 82 (2009-2010) om digitalisering af den offentlige sektor.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 7.2.2013