Nyhed Medlemsservice

L 117: Ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg

Direktivet bag loven om europæiske samarbejdsudvalg er ændret. FA har svaret på en høring om ændring af loven

Den 6. maj 2009 vedtog EU et direktiv, der ændrer direktivet fra 1994 om europæiske samarbejdsudvalg. Det nye direktiv skal være indarbejdet i dansk lov senest den 5. juni 2011. Derfor har Beskæftigelsesministeriet fremsat et lovforslag om ændring af den gældende lov om europæiske samarbejdsudvalg.

Lovforslaget holder sig tæt til ændringsdirektivet og

  • præciserer virksomhedernes ansvar og rolle ved etableringen af europæiske samarbejdsudvalg
  • præciserer sammensætningen af europæiske samarbejdsudvalg
  • slår fast, hvornår et emne er tværnationalt
  • indfører informationspligt om sammensætning af det særlige forhandlingsorgan og om indledning af forhandlinger om at etablere et europæisk samarbejdsudvalg og
  • giver medlemmer af et europæisk samarbejdsudvalg ret til nødvendig uddannelse for at udøve deres opgaver i et internationalt miljø.

Lovens sanktionsbestemmelse foreslås dog udvidet til at omfatte § 28, der handler om, at virksomheden skal stille tilstrækkelige midler til rådighed for det europæiske samarbejdsudvalg - og om nødvendig uddannelse.

FA har i sit høringssvar bemærket, at det alene er den uddannelse, der er nødvendig for det enkelte medlem af det europæiske samarbejdsudvalg, for at medlemmet kan varetage sine repræsentative opgaver, der er omfattet af bestemmelsen. FA har også opfordret ministeriet til ikke at sanktionsbelægge lovens § 28.

Se FA's høringssvar.

Se lovforslaget.

Udgivet d. 7.12.2010