Nyhed Medlemsservice

L 114: Ændring af ferieloven og loven om indkomstregister

Ferieloven ændres pga. EU-domstolens afgørelser i sager om sygdom under ferie. Samtidig foreslås nye indberetningsregler for at undgå udbetaling af offentlige ydelser i perioder, hvor der udbetales feriepenge

Med loven får en lønmodtager, der bliver syg under ferien, som udgangspunkt ret til erstatningsferie. Loven er på den ene side en væsentlig forbedring af lønmodtagernes ferievilkår, og på den anden side er der taget hensyn til arbejdsgiveren, så lønmodtageren ikke får erstatningsferie før efter de første 5 feriedage, og lønmodtageren skal selv betale for den lægelige dokumentation.

For at give alle lønmodtagere et samlet overblik over tilgodehavende feriegodtgørelse, og for at sikre mod dobbeltforsørgelse samt for at skabe større gennemsigtighed med feriepenge, skal alle arbejdsgivere, som ikke i forvejen indberetter og indbetaler feriegodtgørelse til FerieKonto, fremover indberette feriegodtgørelse til indkomstregisteret. FerieKonto vil herefter elektronisk vise oplysningerne om feriegodtgørelse ét samlet sted for den enkelte lønmodtager.

Derudover indføres der samtidighedsferie for hushjælp, der kun arbejder 8 timer ugentligt, og for personer omfattet af forskerskatteordningen.

Se lovforslaget.

Baggrund:

Loven følger af EU-domstolens fortolkning af arbejdstidsdirektivets art. 7, stk. 1, i sagen C-277/08 (Pereda).