Nyhed Medlemsservice

L 112: Ændring af arbejdsmiljøloven

Lovændringen omfatter præcisering af anvendelsesområdet i forhold til psykisk arbejdsmiljø og overførelse af reglerne om certifikat til lov om arbejdsmiljø m.v.

Formålet med lovforslaget er at præcisere, at arbejdsmiljøloven omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Lovforslaget udmønter det ene af de tre initiativer, som beskæftigelsesministeren lancerede i august 2012 om en styrket indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøloven indeholder i § 1 en formålsbestemmelse, hvorefter det med loven tilstræbes at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet.

§ 1 blev indført med arbejdsmiljøloven i 1975 og er ikke blevet ændret siden. Det fremgår af bemærkningerne fra 1975 til § 1, at loven omfatter både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Da ingen skal være i tvivl om, at det er sådan, foreslås det af ministeren præciseret direkte i lovteksten.

Lovforslaget har endvidere til formål at samle certifikatreglerne i arbejdsmiljøloven samt at gennemføre mindre justeringer af arbejdsmiljøcertifikatordningen. Endelig foreslås mindre strafferetlige og ordensmæssige ændringer.

Se lovforslaget.

Se FA's kommentarer til lovudkastet.

Udgivet d. 14.1.2013