Afgørelse Medlemsservice

Hvilke godtgørelser er skattepligtige for medarbejderne?

To nye afgørelser fra Skatterådet viser, at godtgørelser for overtrædelse af både forskels- og ligebehandlingsloven kan være skattepligtige for medarbejderen

I to afgørelser fra januar 2014 har Skatterådet afgjort, at godtgørelser for overtrædelse af hhv. forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven var skattefri for de pågældende medarbejdere.

De to afgørelser skabte en del omtale - ikke mindst fordi de ikke var helt i tråd med tidligere praksis om, hvordan godtgørelser skal beskattes.

Skatterådet har nu i to afgørelser fra april 2014 revurderet sin holdning. Resultatet blev, at godtgørelserne efter både forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven i de konkrete tilfælde var skattepligtige.

Læs afgørelserne.

De konkrete sager fra 2014

I den ene sag var en medarbejder blevet opsagt kort efter, at han havde meddelt sin arbejdsgiver, at hans kone var gravid. Han indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet, der tilkendte ham en godtgørelse på ca. 9 måneders løn.

I den anden sag var en medarbejder blevet opsagt under henvisning til, at der i hans ansættelseskontrakt var en aldersgrænse på 65 år. Medarbejderen og arbejdsgiveren indgik senere et forlig, som betød, at medarbejderen fik 7 måneders løn i godtgørelse.

Spørgsmålet var så, hvordan disse godtgørelser skulle beskattes?

Skatterådet henviste til de almindelige regler for beskatning af godtgørelser, herunder til reglen i ligningslovens § 7U, som indeholder et såkaldt bundfradrag på 8.000 kr. - således at beløb derover er skattepligtige.

Skatterådet refererede også til lovforarbejderne, hvorefter det var tanken, at "alle ydelser, der udbetales i forbindelse med en medarbejders fratræden", skal beskattes.

På den baggrund fandt Skatterådet, at de pågældende godtgørelser skulle behandles efter ligningslovens § 7U.

FA bemærker

Det forekommer rigtigt, at godtgørelserne beskattes efter ligningslovens § 7U, når formålet med bestemmelsen er, at den skal omfatte godtgørelser, som udbetales i forbindelse med en medarbejders fratræden - sådan som det gælder fx godtgørelse efter fx funktionærlovens § 2b.

Omvendt betyder afgørelserne ikke, at alle godtgørelser efter  forskelsbehandlingsloven og ligebehandlingsloven er skattepligtige. Hvis godtgørelserne er givet, fordi den pågældende har oplevet en krænkelse af mere ideel karakter, fx sexchikane, kan en sådan godtgørelse være skattefri.

FA rådgiver ikke om konkrete skattemæssige forhold, men opfordrer medlemmerne til at søge eventuelle spørgsmål vedrørende skat afklaret hos en professionel skatterådgiver.

Udgivet d. 26.5.2014