Nyhed Medlemsservice

Hver anden DA-lønmodtager tjener mellem 182 kr. og 298 kr.

DA’s Strukturstatistik for 2014 er netop udkommet. Statistikken viser, at halvdelen af alle DA-lønmodtagere tjente mellem 182 kr. og 298 kr. i 2014.

DA’s Strukturstatistik for 2014 viser, at den gennemsnitlige timeløn var 260,80 kr. Hvis øvrige arbejdsomkostninger tages med, kostede en medarbejder i gennemsnit 273,73 kr. pr. time. Den hyppigst forekomne timeløn på DA-området var 220 kr., hvilket er uændret ift. 2013. Hver anden lønmodtager på DA-området fik en timeløn, der lå mellem 182,64 kr. og 298,49 kr. pr. præsteret time, hvormed spredningen er en smule større end i 2013, hvor halvdelen havde en timefortjeneste mellem 182,22 kr. og 295,38 kr.

Hvad løn dækker over i statistikken

Det anvendte lønbegreb er fortjeneste ekskl. genetillæg pr. præsteret arbejdstime, der omfatter alle betalinger fra arbejdsgiver til lønmodtager bortset fra genebetalinger.

Baseret på lønoplysninger for 743.500 lønmodtagere

Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 743.500 lønmodtagere på DA-området. Heraf er knap 292.000 funktionærer og knap 384.000 er arbejdere eller funktionærlignende arbejdere. Elever og unge under 18 år udgør omkring 67.500 personer.

Udgivet d. 20.5.2015