Afgørelse Medlemsservice

Højesteret slog fast – ikke aldersdiskrimination at afskedige to mænd i 50’erne

Højesteret har den 14. december 2015 stadfæstet Østre Landsrets dom om, at det ikke var aldersdiskrimination, da Moderniseringsstyrelsen opsagde to jurister i 50’erne.

To mandlige jurister blev som følge af en sammenlægning af to styrelser afskediget i efteråret 2011. De var henholdsvis 58 år og 54 år. I alt blev 5 medarbejdere afskediget.

Begge mente, at de var blevet opsagt i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder. De henviste bl.a. til, at ingen medarbejdere under 53 år var blevet afskediget.

FA omtalte Østre Landsrets afgørelse.

Dommen

Højesteret udtalte først, at statistiske oplysninger kan bruges til at skabe en formodning om forskelsbehandling på grund af alder. I den konkrete sag fandt Højesteret, at medarbejderne ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at der var sket forskelsbehandling på grund af alder. Parterne havde for Højesteret fremlagt statistiske oplysninger, der viste, at der blandt de opsagte var en overvægt af ældre. Højesteret anførte, at der på trods af de statistiske oplysninger stadig var et betydeligt antal medarbejdere, der var ældre end A og B, og som ikke var opsagt. Medarbejderne havde således ikke været i stand til at løfte deres bevisbyrde for, at der var sket forskelsbehandling på grund af alder.

Moderniseringsstyrelsen blev frifundet.

FA bemærker

Afgørelsen viser, at medarbejderen skal påvise faktiske omstændigheder, der giver en formodning for, at medarbejderen er blevet udvalgt på baggrund af alder.
Det er således ikke nok, at medarbejderen har en høj alder. Medarbejderen skal kunne løfte bevisbyrden for, at alderen har spillet en rolle i afgørelsen. Statistiske oplysninger vil ikke altid være nok og i særdeleshed ikke, når der er relativt få afskedigede, sådan som tilfældet var i sagen.

Udgivet d. 17.12.2015