Afgørelse Medlemsservice

Højesteret nedsætter godtgørelse for forskelsbehandling på grund af alder

Fire piloter kom ned på jorden igen, da Højesteret fastsatte deres godtgørelse for aldersdiskrimination i strid med forskelsbehandlingsloven til 6 måneders løn. I tidligere instanser var piloterne tilkendt en godtgørelse, der svarede til 9 måneders løn.

Højesteret har den 12. marts 2015 afsagt dom i en sag om godtgørelse for forskelsbehandling på grund af alder.

Sagen

Som følge af arbejdsmangel afskedigede SAS fire piloter i december 2009. De fire blev udvalgt ud fra en såkaldt senioritetsliste, hvor piloterne var indplaceret efter rekrutteringsår, og hvor piloter, der var ansat samme år, var placeret efter alder. Piloterne blev valgt, fordi de var ansat i rekrutteringsåret 1998/1999 og var født i 1968 eller senere. De piloter, der også var rekrutteret i 1998/1999, men som var født i 1967 eller tidligere, blev således ikke afskediget.

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder var blevet krænket, fordi afskedigelserne skete på baggrund af senioritetslisten, og fordi der ikke var anvendt objektivt begrundede udvælgelseskriterier i forbindelse med afskedigelserne. Sagen angik derfor alene størrelsen på godtgørelsen efter forskelsbehandlingslovens § 7.

Højesteret anførte med henvisning til en tidligere dom, at der ved fastsættelse af en godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens § 7, skal lægges vægt på grovheden af og baggrunden for overtrædelsen, samt den krænkelse, der er påført den enkelte.

Herefter fastsatte Højesteret godtgørelsen til 6 måneders løn – altså væsentligt mindre end den godtgørelse på 9 måneders løn, som de fire piloter var blevet tilkendt ved Østre Landsret og Københavns Byret.

FA bemærker

Sagen er interessant, fordi den handler om godtgørelsesniveauet i tilfælde af aldersdiskrimination.

Der er ikke fastsat noget maksimum for godtgørelsens størrelse eller nærmere regler herom i forskelsbehandlingsloven. Godtgørelsesniveauet fastsættes derfor af domstolene.

Med dommen synes Højesteret at konsolidere, at udgangspunktet for udmåling af godtgørelse for aldersdiskrimination er 6 måneders løn. Der kan dog foreligge formildende omstændigheder, som kan medføre, at godtgørelsen skal udmåles til 4 måneders løn. Det var tilfældet i en tidligere dom fra Højesteret, som FA har omtalt her.

Udgivet d. 17.3.2015