Nyhed Medlemsservice

Højesteret: Ikke fradrag for lønudgifter i forbindelse med opkøb af virksomhed

I to domme af 30. juni 2017 slår Højesteret fast, at to bankers lønudgifter i forbindelse med opkøb af filialer ikke er berettigede til skattefradrag som driftsomkostninger. De to sager blev behandlet sammen.

FA rådgiver normalt ikke om skattemæssige forhold, men gør alligevel opmærksom på to nye domme, da de potentielt kan have betydning for FA's medlemsvirksomheder.

Sagerne kort

De to sager involverede to banker, som havde afholdt lønudgifter til såvel medarbejdere som til en direktør i forbindelse med afgivelse af bud på overtagelse af aktiviteter fra en række andre banker via Finansiel Stabilitet. Lønudgifterne vedrørte henholdsvis årene 2008, 2009 og 2010 og omfattede såvel almindelig løn som bonus i forbindelse med de konkrete projekter. Sidste år afgjorde Østre Landsret, at den slags lønudgifter ikke kan medføre fradragsret. Begrundelsen var, at der konkret var tale om egentlig udvidelse af bankernes virksomhed ud over dens hidtidige rammer - og altså ikke sædvanlige driftsomkostninger.

Højesteret

Med de to nye domme fra Højesteret blev Østre Landsrets afgørelser stadfæstet. Højesteret fastslog også, at der med hensyn til sondringen imellem omkostninger til vedligeholdelse af den daglige drift og omkostninger til udvidelse af virksomheden må foretages en konkret vurdering og eventuel fordeling af medarbejdernes arbejdsopgaver. Lønudgiften til den enkelte medarbejder kan således efter omstændighederne (skønsmæssigt) fordeles med én del til vedligeholdelse af driften og én del til udvidelse af virksomheden.

Vigtig sondring

Det er på baggrund af Højesterets afgørelser vigtigt, at virksomheder er opmærksomme på forskellen på lønomkostninger til den almindelige daglige drift og på lønomkostninger til udvidelse af virksomheden, da disse behandles forskelligt. Kun driftsomkostninger kan berettige til et skattefradrag.

 

Højesterets afgørelser kan læses her.

 

Udgivet d. 5.7.2017

Nøgleord