Nyhed

Højest løn og mindst geografisk lønspredning blandt assurandører

Der er stor geografisk lønspredning afhængig af, hvilken jobfunktion man har i den finansielle sektor. Det viser en ny undersøgelse, som FA har lavet af lønforskelle på tværs af regioner og jobfunktioner.

FA har undersøgt lønniveauer på arbejdspladser fordelt på regioner og jobfunktioner for lønmodtagere uden ledelsesansvar ekskl. timelønnede. Den gennemsnitlige månedsfortjeneste inkl. pension fordelt efter jobfunktion er højere i Hovedstaden end i Øvrige Danmark for alle jobfunktioner. Der er dog en forskel på, hvor meget lønnen varierer.

Højest løn blandt assurandører og salgsmedarbejdere

Den gennemsnitlige månedsfortjeneste er højest for assurandører og salgsmedarbejdere, hvor den i Hovedstaden er på 67.520 kr. Kassemedarbejdere/serviceassistenter ligger derimod i den anden ende af skalaen med en gennemsnitlig månedsfortjeneste i Hovedstaden på 39.018 kr.

Mindst geografisk lønspredning blandt assurandører

I begge tilfælde er den geografiske lønspredning relativt lille, idet den for assurandører og salgsmedarbejdere kun er på 1.368 kr. og den for kassemedarbejdere/serviceassistenter er på 2.321 kr. For generelle rådgivere er lønspredningen ligeså lille, hvor den gennemsnitlige månedsfortjeneste i Hovedstaden er 1.566 kr. højere end i øvrige Danmark.

IT-medarbejdere har størst geografisk lønspredning

Den geografiske lønspredning er størst for IT og gruppen stab, regnskab og øvrig administration, hvor der er en forskel på hhv. 9.220 kr. og 7.449 kr. mellem Hovedstaden og Øvrige Danmark. Den store lønspredning skyldes umiddelbart ikke store forskelle i arbejdsopgaver, men kan måske forklares ud fra forskelle i udbud og efterspørgsel, leveomkostninger samt tendens til individuel lønforhandling i bestemte jobfunktioner. Desuden udgør akademikere en større andel i Hovedstaden end i resten af Danmark, hvilket er med til at trække gennemsnitslønnen opad i Region Hovedstaden.

"Vi kan se, at der er en stigende geografisk lønspredning blandt jobfunktioner med en større andel af specialister. Det skyldes, at det er en gruppe, som i højere grad selv forhandler løn. Eksempelvis er den geografiske lønspredning større for gruppen IT end den er for kassemedarbejdere. I jobfunktionerne med stor lønspredning er der desuden en overvægt af akademikere i Hovedstaden i forhold til resten af Danmark. Det kan være med til at skabe et yderligere lønpres i Hovedstaden." Citat: adm. dir. Mariane Dissing, FA

 

Udgivet d. 13.11.2014

Nøgleord