Nyhed Medlemsservice

Højere lønniveau i FA's medlemsvirksomheder

Ny undersøgelse. IT-medarbejdere i FA's medlemsvirksomheder lønnes betydeligt højere end IT-medarbejdere i øvrige virksomheder og organisationer. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Ifølge nye tal fra Danmarks Statistik aflønnes IT-medarbejdere i FA's medlemsvirksomheder betydeligt højere end medarbejdere i tilsvarende stillinger hos øvrige virksomheder og organisationer. Tallene afslører eksempelvis, at ledere i it-jobfunktioner hos FA's medlemsvirksomheder gennemsnitligt har 22 procent højere fortjeneste pr. præsteret time end i øvrige virksomheder og organisationer.

Tallene viser også at lønmodtagere uden ledelsesansvar i it-jobfunktioner ansat i FA's medlemsvirksomheder i gennemsnit tjener 23 procent mere end hos øvrige virksomheder og  organinsationer.

Hent it-medarbejderstatistik 2014.

Lønbegreber

I materialet er der gjort brug af to forskellige lønbegreber. Det ene lønbegreb er "Fortjeneste pr. præsteret time", mens det andet er "Standardberegnet time- eller månedsfortjeneste".
Forskellen på begrebene er , at "Standarsberegnet time- eller månedsfortjeneste" modregner bl.a. personalegoder og pension. Så benyttes "Standardberegnet time- eller månedsfortjeneste" fås en lavere lønforskel mellem medarbejdere i FA's medlemsvirksomheder og øvrige virksomheder og organisationer.  "Standardberegnet time- eller månedsfortjenestefortjeneste" giver en lønforskel på omkring 20 procent.

Generelt højere lønniveau

Inden for IT ligger lønniveauet generelt højere for ansatte i medlemsvirksomheder end for ansatte i ikke-medlemvirksomheder. De eneste to grupper, der skiller sig ud, findes blandt lederne. Den ene gruppe er ledere, der arbejder med overordnet IT-arkitektur, mens den gruppe er ledere, som udfører driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi.

Lønnen i den første gruppe er den samme for ledere i medlemsvirksomheder som i ikke-medlemsvirksomheder, nemlig ca. 580 kr. pr. time. I den anden gruppe er lønnen for ledere i ikke-medlemsvirksomheder 505 kr. pr. time, mens den for ledere i medlemsvirksomheder er 489 kr. pr. time, jf. figur 1.

 

Anvendes lønbegrebet den standardberegnet månedsfortjeneste, mindskes lønspændet mellem ledere ansat i medlemsvirksomheder og ikke-medlemsvirksomheder. Specifikt for stillingsgruppen ”Vedligeholdelse og dokumentation af software” falder lønspændet fra omkring 20 kr. pr. time målt ved fortjeneste pr. præsteret time til 2,4 kr. pr. time eller 391 kr. pr. måned , når der arbejdes 160,33 timer pr. måned, jf. figur 3.

Ledere ansat i grupperne, ”Arbejde med overordnet IT-arkitektur” og ”Driftsteknikerarbejde inden for informations- og kommunikationsteknologi”, har begge, med det standardberegnede lønbegreb, en lavere månedsfortjeneste hos medlemsvirksomheder end hos ikke-medlemsvirksomheder.

For lønmodtagere uden ledelsesansvar er lønniveauet højere for samtlige jobfunktionsgrupper hos medlemsvirksomheder i forhold til ikke-medlemsvirksomheder. Og det er uanset, hvilket lønbegreb, der anvendes. Stillingsgruppen med det højeste lønniveau for lønmodtagere ansat i medlemsvirksomheder, er ”Design og administration af databaser” - uanset lønbegreb. Lønniveauet ligger på 494 kr. pr. time eller 65.219 kr. pr. måned.

 

Udgivet d. 28.1.2016

Nøgleord