Nyhed Medlemsservice

Høj uddannelse og høj løn i finans og forsikring

Ansatte i branchen finansiering og forsikring har i gennemsnit højere månedsfortjeneste end ansatte i virksomheder og organisationer generelt.

Den gennemsnitlige månedsfortjeneste eksklusiv genetillæg for fastansatte uden ledelsesansvar er højere for ansatte inden for finansiering og forsikring end for virksomheder og organisationer i alt i 2014, viser de seneste tal fra Danmarks Statistiks strukturstatistik. For medarbejdere i branchen finansiering og forsikring er den gennemsnitlige månedsfortjeneste på 49.146 kr., mens den er 40.749 kr. for virksomheder og organisationer i alt.

Højeste løn blandt medarbejdere med lang videregående uddannelse

Også når det gælder uddannelsesniveau, er de gennemsnitlige lønninger i finanssektoren fortsat højest for alle uddannelser, uanset om de er lange eller korte. Det kan man se ved at sammenligne FA’s Strukturstatistik med Danmarks Statistiks tal for alle virksomheder og organisationer.

Både for finanssektoren og virksomheder og organisationer generelt er månedsfortjenesten højest for fastansatte med en lang videregående uddannelse. Månedsfortjenesten for fastansatte medarbejdere med en lang videregående uddannelse, som er ansat i virksomheder og organisationer, er på 52.086 kr., mens den for medarbejdere ansat i finanssektoren er på 60.828 kr.

Udgivet d. 11.12.2015

Nøgleord