Afgørelse Medlemsservice

Grænser for ledelsesretten

En offentlig myndighed skulle tilbyde omplacering inden en større afskedigelse. Det var i strid med ledelsesretten at kræve, at medarbejderen selv sagde op for at opnå omplacering

En region skulle reducere personalet på sundhedsområdet. Regionen havde pligt til at søge at omplacere de berørte medarbejdere og skulle sikre, at ledige stillinger blev besat med den bedst kvalificerede kandidat.

Medarbejderne ville ikke selv sige op

To medarbejdere, som skulle afskediges, blev i overensstemmelse med reglerne, forinden tilbudt nye stillinger. Regionen, som også havde vurderet, at de to medarbejdere var de bedst kvalificerede til de nævnte stillinger, krævede imidlertid, at de to medarbejdere selv sagde deres stillinger op, førend de blev omplaceret til de nye stillinger. Regionen gav dem 2 dage til at sige deres stillinger op.

Medarbejderne afviste selv at sige op; de ønskede ikke at give afkald på deres opsigelsesvarsler på hhv. 4 og 6 måneder efter overenskomst og funktionærlov, og de var også usikre på, om deres anciennitet ville blive tabt. Medarbejderne blev derfor afskediget.

Deres fagforening, FOA, mente, at regionen dermed havde misbrugt ledelsesretten for at spare løn i medarbejdernes opsigelsesvarsel. Sagen blev rejst for Arbejdsretten, hvor FOA krævede bod for brud på overenskomsten.

Regionen plæderede for frifindelse og gjorde gældende, at afskedigelserne var sagligt begrundede og gennemført med rimeligt hensyn til de berørte medarbejdere.

Arbejdsrettens afgørelse

Arbejdsretten slog fast, at regionen havde udøvet ledelsesretten uretmæssigt ved at kræve, at medarbejderne selv sagde op. Arbejdsretten bemærkede, at regionens hovedkriterium ved den tilbudte omplacering ikke havde været, om ansøgeren var den bedst kvalificerede til den ledige stilling, men derimod om ansøgeren var villig til at opgive velerhvervede rettigheder til opsigelsesvarsel på hhv. 4 eller 6 måneder.

Arbejdsretten bemærkede også, at medarbejderne under ansættelsen blev underlagt væsentlige ændringer af deres stillinger, der kun kunne gennemføres med deres opsigelsesvarsler.

Regionen blev pålagt en bod på 100.000 kr.

Udgivet d. 28.5.2014